EK-1 Arababul ilan VE LİSTELEME hizmetleri

"Arababul" "Site" üzerinden vermekte olduğu ilan hizmetlerini çeşitli kategoriler altında üyelerinin kullanımına sunmaktadır. "Arababul Üyelik Sözleşmesi" içerisinde “Site” üzerinden sunulan hizmetler “İlan ve Listeleme Hizmetleri” adıyla anılmaktadır. Bu dokümanda bu hizmetlerin "Arababul" "Site"sinde yapılan kategorizasyonu uygun olarak tanımlanması, ilgili hizmetlerin sunumu ve yararlanılmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

"Üye"ler işbu dokümanda belirtilen "Hizmet"lere ilişkin olarak ilgili "Hizmet"lerin "Site" içerisinde detaylı olarak açıklandığı hüküm ve koşullara uygun olarak hareket etmekle mükelleflerdir. "Arababul"un "Site" içerisinde tanımlandığı kapsam dışında ilgili "Hizmet"lere ilişkin yerine getirmek mükellefiyeti altında olduğu herhangi bir sorumluluk yoktur.

Arababul İlan ve Listeleme Hizmetleri işbu dokümanda üç kategori altında tanımlanmaktadır. Bu kategoriler sırasıyla:
 1. Listeleme Hizmetleri
 2. Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmetleri
1. Listeleme Hizmetleri

Bu "Hizmet" "Üye"lerin "Arababul Üyelik Hesabı" üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin "Arababul" "Site"sinde yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; "Arababul" "Site"sinin dinamik alt yapısı üzerinden "Kullanıcı"ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda "Üye"lere ait ilanların "Kullanıcı" tarafından "Arababul" tarafından belirlenen sıra dahilinde "Arababul" ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; "Arababul" veritabanına gelen sorguların "Arababul" veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların "Kullanıcı"ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, "Üye"ler işbu dokümanda belirtilen promosyon hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. "Üye"ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmetleri’nden yararlanmak durumundadırlar.

İlanlarının hangi marka altında görüntüleneceğini seçimi öncelikle "Üye"ye aittir. "Üye"nin belirlediği aracının markasının, ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda "Arababul" ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan marka altında görüntülenmesini "Üye"ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

"Arababul" "Site"sinde görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi "Arababul"a aittir. "Arababul" bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. "Üye"nin "Site"de görüntülenen ücretsiz ilanları "Arababul"un "Üye"ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda "Üye" "Arababul" tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için "Arababul" tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde "Site" üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. "Üye" "Arababul"un belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise "Arababul" bu sürenin bitiminde ücretli olacağını "Üye"ye bildirdiği ilanların "Site" dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

2. Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmetleri

"Üye"ler “Site” dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Site kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla "Arababul" tarafından sunulan ücrete tabi bir takım Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmetleri’nden yararlanabilirler.

Bu "Hizmet" sayesinde "Üye"ler "Arababul Üyelik Hesabı" üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti Arababul tarafından belirlenen Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmetleri’nden birinin ya da birkaçının “Üye” tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; “Üye” tarafından seçilmiş olan Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmet ya da Hizmetlerin özelliklerine göre, listelemede aynı Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmet ya da Hizmetlerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmet içerik ve ücretleri “Arababul” tarafından belirlenir. “Arababul” söz konusu içerik ve ücretleri "Site"de “Üye”lere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.

“Arababul” tarafından "Site"de sunulan Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmet’li ilanları diğer ilanlardan ayırma türüne göre 4 kategoride tanımlanmaktadır. Bu kategoriler;
 1. İlanın listelemedeki sırasına yönelik Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmet’ler,
 2. İlanın listelemedeki biçimine yönelik Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmet’ler,
 3. Kurumsal ilan paketi
 4. Bireysel İlan Paketi
A. İlanın listelemedeki sırasına yönelik Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmet’ler:

Bu farklılaştırma hizmet türlerinin bir tanesinden yaralanılarak oluşturulan ilanının söz konusu hizmetten yararlanılmadan oluşturulmuş ilanlara göre listelemede daha yukarı sırada görüntülenmesini sağlamaktadırlar.

Arababul; ilanların listelemede ön sıralarda yer almasını sağlayan bu farklılaştırma hizmet türlerinde “Arababul” "Site" üzerinde ilgili sayfalardan "Üye"lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu farklılaştırma hizmet türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki linklerde yer almaktadır:
 1. Ana Sayfa Vitrin
 2. Kategori Vitrin
 3. Detaylı Arama Sayfası Vitrin
 4. Toplist
B. İlanın listelemedeki biçimine yönelik Farklılaştırılmış İlan ve Listeleme Hizmet’leri:

Bu farklılaştırma hizmet türlerinin bir tanesinden yaralanılarak oluşturulan ilanının söz konusu hiametten yararlanılmadan oluşturulan ilanlardan seçilen hizmetin içeriğine göre farklı görüntülenmesini sağlamaktadırlar. “Arababul”; ilanların listelemede farklı biçimlerde almasını sağlayan bu promosyon türlerinde ”Arababul” "Site" üzerinde ilgili sayfalardan "Üye"lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu farklılaştırma hizmet türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki linklerde yer almaktadır:
 1. Arama Listesi Kalın Yazı
 2. İlan Listesi Farklı Renk ve Çerçeve
 3. Etiketler
  1. Garantili
  2. Sahibinden
  3. Acil
  4. Düşük Kilometre
  5. Garaj Arabası
  6. İlk Sahibinden
"Arababul" tarafından sunulan farklılaştırma hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları “Site”nin ilgili bölümünde "Üye"lere yönelik açıklamalarda belirtilir. "Üye"ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

C. Kurumsal İlan Paketi

Kurumsal ilan paketleri sadece “Arababul”a “Üye” olan ve yine sadece otomotiv yetkili satıcıları/bayileri ve/veya galerileri tarafından birden fazla aracı bireysel kullanıcılara göre daha kısa zamanda satabilmek amacıyla tercih edilebilecek kurumsal paketlerdir.

D. Bireysel İlan Paketi

Bireysel ilan paketleri sadece “Arababul”a “Üye” olan birysel kullanıcılar tarafından birden fazla aracı daha kısa zamanda satabilmek amacıyla tercih edilebilecek kurumsal paketlerdir.

Bu paketlerin içeriklerine sitenin ilgili bölümlerinden ulaşilabilir.

 
Bizi Takip Edin  facebook
Copyright ©2012 ArabaBul.com. Her hakkı saklıdır.  Kullanım Sözleşmesi  Gizlilik Politikası